Een aanraden om te ontzorgen!

Nog niet zo lang geleden heb ik een praktijk overgenomen. Ontzorgopmaat heeft voor mij een zorgeloze overname geregeld in de meest brede zin. Heel fijn in die hectische periode iemand te hebben die weet welke paden bewandeld moeten worden.

 

Nadien ben ik ook door Marieke de Groot, praktijkmanager, ondersteund in allerlei activiteiten zoals personeelsbeleid en jaargesprekken, regie houden en taken verdelen bij de 3-jaarlijkse NHG accreditatie, het plannen en organiseren van praktijkoverleg, contact leggen met telefoniebedrijf bij vernieuwing van centrale, protocollen op orde hebben, logistiek verbeteren van bestellingen en ondersteuning in allerlei procesmatige zaken waar wij als huisarts niet genoeg tijd voor hebben/zin in hebben. Een aanraden om te ontzorgen!

Birgitte Lempers

Een aanraden om te ontzorgen!

Birgitte Lempers, huisarts