Een fijne en professionele sparringpartner

..Eerlijk is eerlijk… Aanvankelijk dacht ik: ‘Wat zou een praktijkmanager kunnen bijdragen..?’
En toen kwam Marieke de Groot kennismaken!

Vriendelijk, open-minded, zeer benaderbaar, communicatief sterk.
Het vermogen om problemen te verhelderen, suggesties aan te dragen en gepaste actie te ondernemen.
Daarbij positief ingesteld en altijd goed gehumeurd!

Door Marieke’s actieve inzet en belangstelling werd zij snel opgenomen in het team en kreeg het vertrouwen van onze medewerkers.

Marieke levert een niet te onderschatten bijdrage aan de jaargesprekken, het realiseren van ambities en scholingstrajecten van onze medewerkers maar ook aan teambuildingsprojecten.
Daarnaast heeft zij een steunende en structurerende rol gespeeld in de begeleiding van een langdurig zieke werknemer.

Bij een uitgebreide software-migratie die alles behalve vlekkeloos verliep heeft Marieke haar waarde bewezen in het ‘ bij de les houden’ van de leverancier en de verdere afwikkeling van het project.

Al met al neemt Marieke mij en mijn collega veel werk uit handen en blijkt zij een fijne en professionele sparringpartner voor al díe zaken waar wij nou nét niet voor hebben doorgeleerd…

Hackeng Bakker Gouda

Een fijne en professionele sparringpartner

Cornelis Hackeng, huisarts