Een waardig sparringspartner

35 Jaar lang hadden we alle taken in onze duo praktijk onderling verdeeld. Toen mijn maat in 2017 plotseling overleed viel er opeens ontzettend veel te regelen. Zo ben ik met Ilse gaan samenwerken. Ze verscheen als een soort engel uit de hemel.

Ilse was een praktijkmanager, maar ik had toen geen idee van haar kwaliteiten. Mijn to do lijst was wel tot grote hoogte gestegen. We zijn aan de slag gegaan. Tot mijn verbazing bleek Ilse alles van die to do lijst te kunnen. En als ze iets niet wist dan zocht ze het op of ze schakelde hulptroepen in.

Ilse kan heel goed luisteren, is niet dominant maar wel een persoonlijkheid en kan goed ideeën, met een plan van aanpak praktisch vertalen. Ze is een denker èn een doener.

Was er hiërarchie? Neen. Ilse is communicatief vaardig, heeft een rijke ervaring in de eerste lijn, kan waardig discussiëren maar de uiteindelijke beslissingen waren voor mij, de praktijkhouder.

Zo is geleidelijk een zeer gestructureerde lijst van management en werktaken ontstaan waarin we met elkaar en/of het praktijkteam beslisten wie waar de verantwoordelijkheid voor nam.

Ilse is betrouwbaar en discreet. Sterker nog , zij heeft haar rol als neutrale partij in positieve zin benut. Zij is in staat op cruciale momenten dingen niet of juist wel te zeggen of te doen.

Intussen bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd. Ilse, zoals gezegd van alle markten thuis, bleek van onschatbare waarde bij de praktijkovername.

Ilse …je bent een top praktijkmanager!

Een waardig sparringspartner

Marielène van der Velden