Een praktijkmanager van OntZorgOpMaat helpt u met het leiden en organiseren van uw praktijk

De tegenwoordige huisartsenpraktijk is een klein bedrijf dat je moet managen. Als de huisarts dit zelf moet regelen, dan heeft hij minder tijd voor directe patiëntenzorg. De laatste jaren hebben zich grote veranderingen in de huisartsgeneeskunde voltrokken. Zo zijn er grotere samenwerkingsverbanden en netwerken ontstaan. Tevens is er een toenemende regeldruk vanuit overheid en zorgverzekeraars door verandering van wet- en regelgeving. De huisarts heeft al veel zorg uit de 2e lijn naar zich toegehaald. En met het nieuwe Zorgakkoord komt er nog meer extra werk voor de huisartsenpraktijk.

U kunt uw werkzaamheden als huisarts pas optimaal uitvoeren als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld.

OntZorgOpMaat biedt efficiënt praktijkmanagement voor huisartsen. Een praktijkmanager van OntZorgOpMaat ondersteunt huisartsenpraktijken en zorgt voor rust en overzicht. Begeleiding op basis van vakkennis en ervaring, geheel naar de wens en behoefte van uw praktijk. Steeds meer huisartsenpraktijken kiezen voor een externe praktijkmanager die zich betrokken voelt, op vaste tijden aanwezig is en actief deel uitmaakt van het team.

Meer tijd besteden aan uw core business
Minder werkdruk door ondersteuning op managementvlak
Een praktijk starten of overnemen
Meer tijd aan besteden patienten zorg
Starten met praktijkaccreditering
Een sollicitatieprocedure starten
Ondersteuning op managementvlak
Uw focus op uw medische kwaliteiten
Uw praktijkorganisatie optimaliseren

Onze Referenties

Een werkdag zonder stress van niet-zorggerelateerde zaken