Praktijkmanagement

OntZorgOpMaat kan op veel verschillende manieren invulling gegeven aan de rol van praktijkmanager. Dat is ook heel goed, want er zijn veel verschillende soorten huisartsenpraktijken. En zeker zo veel verschillende type mens achter de huisarts.

Een praktijkmanager van OntZorgOpMaat werkt ondersteunend en adviserend. Zo optimaliseren en bieden we ondersteuning bij onder andere:

Kwaliteitsbeleid en certificering
Facilitair en ICT beheer
Financiële processen
Logistieke processen
PR van de praktijk (praktijkwebsite, wachtkamerscherm, praktijkfolder, nieuwsbrief, social media)
Personeelszaken
Praktijkorganisatie
Contracteren zorgverzekeraar
Werkoverleggen / samenwerking

Zie voor het complete aanbod van werkzaamheden de pagina ‘Werkzaamheden Praktijkmanager

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek, gaan we dieper in op uw specifieke praktijksituatie en kunnen we samen met u bekijken op welke wijze wij u kunnen ontzorgen.