Referenties

Herman Rakers

Een betrokken praktijkmanager die zich snel aanpast aan de situatie

Over Ilse: 

“Je hebt naar mijn ervaring een rustige en bescheiden maar ook kordate wijze, waarmee je je plaats steeds weer bepaalt en je werkzaamheden inhoud geeft. Dat geeft rust en vertrouwen. Ik las dat terug in je verslaglegging en in de snelheid die je aan de dag legde in je werk en het maken of regelen van afspraken. Het heeft allemaal te maken met de persoon die je bent; ik kon merken dat je zelf ook in de zorg gewerkt hebt.

Ik denk dus met plezier aan jou terug als een van de mensen met wie het goed samen werken was. En toen bleek dat niet jij maar één van je medewerkers, Déan, bij ons zou komen had ik er ook het grootste vertrouwen in dat dat wel goed zou komen. En dat is ook gebeurd.”

Over Déan: 

“Wat me opviel was dat je snel je draai hebt kunnen vinden en je al snel hebt aangepast aan de situatie van de gaande en opkomende partij. Je onderschatte het werk niet en ook de uren niet en gaf ook blijk dat je de medewerkers wilde leren kennen. Achter de schermen heb je ervoor gezorgd dat we nu een goed AVG-protocol hebben in Praktijk Saffier.

Je hebt binnen het “uren mandaat” naar mijn indruk dus goed gewerkt. Alles bedenken is één ding, maar om het goed leesbaar op papier te zetten is een ander verhaal. In onze huidige, door digitale snelheid wat uit de koers geslagen tijdsbeleving, wordt dat wel eens wat uit het oog verloren.

Ik wil je daarom bedanken voor je inzet en voor de wijze waarop je die gestalte gaf; met een bescheiden inslag kun je jouw kijk op de zaak naar voren brengen en je hebt je snel kunnen aanpassen aan de bestaande mores.”

Herman Rakers

Een waardig sparringspartner

Een waardig sparringspartner

35 Jaar lang hadden we alle taken in onze duo praktijk onderling verdeeld. Toen mijn maat in 2017 plotseling overleed viel er opeens ontzettend veel te regelen. Zo ben ik met Ilse gaan samenwerken. Ze verscheen als een soort engel uit de hemel.

Ilse was een praktijkmanager, maar ik had toen geen idee van haar kwaliteiten. Mijn to do lijst was wel tot grote hoogte gestegen. We zijn aan de slag gegaan. Tot mijn verbazing bleek Ilse alles van die to do lijst te kunnen. En als ze iets niet wist dan zocht ze het op of ze schakelde hulptroepen in.

Ilse kan heel goed luisteren, is niet dominant maar wel een persoonlijkheid en kan goed ideeën, met een plan van aanpak praktisch vertalen. Ze is een denker èn een doener.

Was er hiërarchie? Neen. Ilse is communicatief vaardig, heeft een rijke ervaring in de eerste lijn, kan waardig discussiëren maar de uiteindelijke beslissingen waren voor mij, de praktijkhouder.

Zo is geleidelijk een zeer gestructureerde lijst van management en werktaken ontstaan waarin we met elkaar en/of het praktijkteam beslisten wie waar de verantwoordelijkheid voor nam.

Ilse is betrouwbaar en discreet. Sterker nog , zij heeft haar rol als neutrale partij in positieve zin benut. Zij is in staat op cruciale momenten dingen niet of juist wel te zeggen of te doen.

Intussen bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd. Ilse, zoals gezegd van alle markten thuis, bleek van onschatbare waarde bij de praktijkovername.

Ilse …je bent een top praktijkmanager!

Marielène van der Velden

Foto Vroom

Juist voor de kleinschalige praktijk van een solo huisarts is een praktijkmanager een uitkomst!

De toenemende werkdruk onder huisartsen, de administratieve lasten, maar ook de noodzaak van innovatie in de eerste lijn maken dat huisartsen steeds vaker onder één dak gaan samenwerken. Daarmee worden de lasten verdeeld en de zorg vaak verbeterd.

Dat is echter lang niet altijd mogelijk en bovendien:  een kleinschalige huisartsenpraktijk heeft ook zijn voordelen! Bereikbaarheid, betrokkenheid en persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel. En als geaccrediteerde praktijk werken ook wij  voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg.
Ondertussen groeit de hoeveelheid papierwerk en ander geregel voor zo’n kleine praktijk onevenredig.  Een praktijkmanager kan juist dan veel voor zo’n praktijk betekenen.
Ilse heeft bij ons bewezen dat heel goed te kunnen. Doordat zij veel werk uit handen neemt, kan ik mij vooral op mijn patiënten richten. Wij zijn echt heel blij met haar.

Cock Vroom, huisarts

Foto Nicole de Smet

Het gevoel van 'ontzorgd worden' tijdens een praktijkovername

Toen ik de duo-praktijk waar ik 17 jaar werkzaam was over wilde nemen, dacht ik dat ik dat wel even tussendoor kon doen. Overweldigd door de grote hoeveelheid zaken die geregeld moesten worden, ging ik op zoek naar hulp en kwam Ilse Verheul op mijn pad.

De rust die zij uitstraalde, zorgde al voor een gevoel van “ontzorgd worden”.

Ilse zocht naar een praktijkmanager die bij mij past en dat lukte: Kordaat en altijd vriendelijk ging Marja voor mij aan de slag en regelde de zaken waar ik niet aan toekwam. Tussendoor hield Ilse vinger aan de pols en kon ik het werk doen wat ik graag deed: patiëntenzorg.

Nicole de Smet, huisarts

 

Foto Monica Berden

De inzet van een praktijkmanager tijdens een praktijkovername bespaart je slapeloze nachten

In februari 2018 kwam Ilse Verheul als praktijkmanager in mijn huisartspraktijk. Na doortastend mijn doorlopende NHG-accreditatie in orde gemaakt te hebben, heeft ze me aan de hand genomen in het regelen van de overname van mijn huisartspraktijk in verband met pensionering per 1 april 2019. Haar kennis, kunde en enthousiasmerende inbreng hebben mij slapeloze nachten bespaard. Als ik een woordenwolk ( figuur ingevuld met woorden) van haar zou maken dan komen er de volgende woorden in: snel met computer, doortastend, vriendelijk, geduldig, aanpakken, snapt huisarts informatiesysteem, snapt huisartsen, samenwerken,  begeleider, kan leiding nemen, vrolijk, volhardend, betrouwbaar, betaalbaar.

Monica Berden, huisarts

Foto van Vliet

Ambitieus bovendien, feeling met management, sterk in planning.

Ilse Verheul is een intelligente jonge vrouw in het bezit van een evenwichtige combinatie van vriendelijkheid, zakelijkheid en communicatief  vermogen (zowel naar medewerkers als naar patiënten).

Nick van Vliet, huisarts

Foto van den Brule

Uitstekende manager die ‘feeling’ heeft met de basis

Ilse Verheul is 8 jaar in onze praktijk werkzaam geweest als praktijkondersteuner. Zij heeft dit werk altijd met grote zorgvuldigheid en zelfstandigheid uitgevoerd. Zij kan prima zelfstandig organiseren en uitvoeren. Ook in de samenwerking is zij prettig: respectvol naar anderen en ook doortastend. Zij heeft in de jaren bij ons laten zien dat zij praktijk overstijgend kan denken, de vinger op de zere plek kan leggen binnen onze organisatie en hier op een opbouwende manier verandering kan aanbrengen.

Dat zij de stap naar een eigen management bureau heeft gemaakt, verbaast mij niet. Als praktijkondersteuner is er weinig werk wat voor haar nog een uitdaging kan vormen. Diabeteszorg beheerst zij tot in de puntjes; zij is nog steeds een regelmatige vraagbaak ook voor de dokters.

Met haar kwaliteiten zal zij een uitstekend manager zijn die ‘feeling’ heeft met de basis. Los van al deze zaken is zij ook nog in informele zin een gezellig mens.

Frans van den Brule, huisarts

Foto Chellie Heijmans

Praktisch & meedenkend

Dit jaar zijn we begonnen met het accreditatietraject.

Ik had de behoefte aan wat ondersteuning, vooral bij de eerste opstartfase. Hoe en waar te beginnen.

Ilse werkt efficiënt, weet goed waar ze mee bezig is. Had in een mum van tijd een planning op papier en kon mij goed aangeven hoe ik verder zou moeten gaan.

Ilse heeft al veel ervaring. Dat was waar ik behoefte aan had. Praktisch, meedenkend. Een prettige collega waar ik veel van kan leren en die ik in de toekomst vast nog eens ga vragen. Fijn dat ik je heb leren kennen tijdens het 1e lijnmanagers overleg!!

Chellie Heijmans, HOED-manager

Foto Jolanda

Ik zou niet anders meer willen!

Sinds Ilse Verheul mijn huisartspraktijk ondersteunt als praktijkmanager heeft zij heel wat zaken op een hoger niveau gebracht.
Denk hierbij o.a. aan het starten met functioneringsgesprekken, het voorzitten en agenderen van de werkoverleggen, meedenken over declaraties en andere financiële processen, agendabeheer, sparren over dingen die spelen op de praktijk.
Kortom, ik zou niet anders meer willen!

Jolanda van Gestel, huisarts