Vergoeding

Zorgverzekeraar ziet belang van praktijkmanagement

Een goede praktijkmanager kan ervoor zorgen dat de huisarts zich weer volledig kan richten op de patiëntenzorg. Hiervoor zal in eerste instantie een budget vrijgemaakt moeten worden, maar de praktijk leert dat een goed functionerende praktijkmanager zichzelf meestal snel terugverdient. Steeds meer zorgverzekeraars stimuleren huisartspraktijken om iemand aan te nemen voor praktijkmanagement. Uit ervaring weten zij dat in praktijken met een praktijkmanager het kwaliteitsniveau van de huisartsenvoorziening verbetert.

Waarom vergoedt zorgverzekeraar de inzet van een praktijkmanager?

“Wij zijn van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement in de eerste lijn noodzakelijk is en ten goede komt aan het kwaliteitsniveau van de huisartsenvoorziening waar de patiënt zijn zorg geboden krijgt. Een goede organisatie en daarmee ook positie in de keten, maakt dat substitutie, vooruitgang op het gebied van kwaliteit en samenwerking behouden blijven en mogelijkheden worden geboden om de zorg aan de patiënt verder te professionaliseren en uit te breiden.”

Vergoeding aanvragen?

Per zorgverzekeraar is er verschil in bijvoorbeeld de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor vergoeding. OntZorgOpMaat kan u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van een vergoeding voor een praktijkmanager of manager voor uw wijksamenwerkingsverband.