Werkzaamheden praktijkmanagers

OntZorgOpMaat Praktijkmanagers die bij huisartsenpraktijken aan de slag gaan, kunnen afhankelijk van de behoefte van de praktijk worden ingezet op de volgende gebieden:

Kwaliteitsbeleid

Ontwikkelen visie en meerjarenplanning
Signaleren van knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen doen ter verbetering
Beleid vertalen naar concrete werkafspraken en instructies
Draagvlak creëren voor beleidskeuzes en gekozen werkwijze
De realisatie van het beleid bewaken
Coördineren van het traject van de praktijkaccreditatie (NPA) of certificering (DEKRA)
Bewaken en stimuleren van de naleving van vastgesteld kwaliteitsbeleid
Schrijven van jaarverslag en beleidsplan
VIM systeem opzetten

Praktijkorganisatie

Logistieke processen
Patiëntregistratie
Dossiervoering
Protocollen en werkafspraken
Agendabeheer
Voorraadbeheer
Automatisering
Werkoverleg
Griepcampagne

PR Praktijk

Praktijkwebsite
Wachtkamerscherm
Praktijkfolder
Nieuwsbrief
Social media

Personeelszaken

Functioneringsgesprekken en verslaglegging
Arbeidscontracten
Personeelsdossiers
Verzekeringen
Afstemming met salarisadministratie
Bijhouden urenlijsten en toekennen van aangevraagd verlof
Sollicitatieprocedures

Samenwerking

Met medewerkers binnen de praktijk
Met andere huisartspraktijken
Met de zorggroep
Met de andere zorgverleners in de eerstelijn
Met de tweedelijn
Met gemeente / sociaal team / welzijn

Financiën

ION en COV
Contracteren zorgverzekeraar
Declareren
Verwerken afgewezen declaraties
Financiële administratie
Praktijkbetalingen
Prakijkkas