Een betrokken praktijkmanager die zich snel aanpast aan de situatie

Over Ilse: 

“Je hebt naar mijn ervaring een rustige en bescheiden maar ook kordate wijze, waarmee je je plaats steeds weer bepaalt en je werkzaamheden inhoud geeft. Dat geeft rust en vertrouwen. Ik las dat terug in je verslaglegging en in de snelheid die je aan de dag legde in je werk en het maken of regelen van afspraken. Het heeft allemaal te maken met de persoon die je bent; ik kon merken dat je zelf ook in de zorg gewerkt hebt.

Ik denk dus met plezier aan jou terug als een van de mensen met wie het goed samen werken was. En toen bleek dat niet jij maar één van je medewerkers, Déan, bij ons zou komen had ik er ook het grootste vertrouwen in dat dat wel goed zou komen. En dat is ook gebeurd.”

Over Déan: 

“Wat me opviel was dat je snel je draai hebt kunnen vinden en je al snel hebt aangepast aan de situatie van de gaande en opkomende partij. Je onderschatte het werk niet en ook de uren niet en gaf ook blijk dat je de medewerkers wilde leren kennen. Achter de schermen heb je ervoor gezorgd dat we nu een goed AVG-protocol hebben in Praktijk Saffier.

Je hebt binnen het “uren mandaat” naar mijn indruk dus goed gewerkt. Alles bedenken is één ding, maar om het goed leesbaar op papier te zetten is een ander verhaal. In onze huidige, door digitale snelheid wat uit de koers geslagen tijdsbeleving, wordt dat wel eens wat uit het oog verloren.

Ik wil je daarom bedanken voor je inzet en voor de wijze waarop je die gestalte gaf; met een bescheiden inslag kun je jouw kijk op de zaak naar voren brengen en je hebt je snel kunnen aanpassen aan de bestaande mores.”

Herman Rakers

Een betrokken praktijkmanager die zich snel aanpast aan de situatie

Herman Rakers